W dniu 8 maja 2022 roku w Miękini odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików grupy VIII. W zawodach wystartowały 22 dziewczynki i 22 chłopców z województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Nasz klub reprezentowali : Patryk Żyworonek , Alan Bryk, Maciej Błaszczyk, Leon Żmuda, Barbara Jasińska, Wiktoria Sroczyńska. W młodzikach zwyciężył Patryk Żyworonek, trze miejsce zajął Alan Bryk, czwarty był Maciej Błaszczyk. Nasi zawodnicy Żyworonek i Bryk zwyciężyli w grze deblowej. Klasyfikacje województw wygrał Dolny Śląsk (33 pkt), a najlepszym klubem ZKS Zielona Góra (10 pkt).

Szczegółowe wyniki:

http://dozts.pl/miedzywojewodzkie-mistrzostwa-mlodzikow-dla-dolnego-slaska/