3 września podczas Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS wręczono statuetki za współzawodnictwo
Systemu Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz we Współzawodnictwie Sportowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego za sezon 2021/22. W obu klasyfikacjach ZKS zajął drugie miejsce w kraju.