Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży