W dniach 19 sierpnia w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze rozpoczął się obóz sportowo-wypoczynkowy zorganizowany przez Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków. Zebranie organizacyjne, podział na pokoje i grupy, regulaminy obozowe, zajęcia tenisa stołowego, wyjście na basen WOSiR Drzonków, udział w festynie (Dni Raculi), obowiązkowe wyjście do sklepu:) – tak minęły pierwsze dni obozowe. Humory dopisują, dzisiaj kolejne atrakcje.

Obóz dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.