W Warszawie (01.07.2017) odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Podczas zebrania wręczone zostały również wyróżnienia dla najlepszych klubów sportowych i województw we współzawodnictwie sportowym PZTS, współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo MSiT oraz liczbie wydanych licencji zawodniczych za sezon 2016/2017. Miło nam poinformować, że nasz klub został najlepszym klubem w kraju zarówno we współzawodnictwie sportowym PZTS, jak i współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowe MS iT. W imieniu klubu nagrodę odebrał trener Józef Jagiełowicz.