Od 18.05. odbywają się już zajęcia treningowe na hali WOSIR w Drzonkowie. Zawodnicy wrócili również do internatu sportowego.
Zajęcia odbywają się dla wszystkich grup. Osoby, które chciałyby dołączyć do zajęć proszone są o wcześniejszy kontakt z kierownikiem sekcji.