Lubuski OZTS w Gorzowie Wlkp. zawiadamia, że XVI Drużynowe Mistrzostwa woj. lubuskiego w kategoriach młodzieżowych w tenisie stołowym na 2014 rok rozegrane zostaną w dniu 13.04.2014 r. (niedziela) o godz. 10.00 w hali sportowej MOSiR-u  w Kostrzynie n/O, ul. Wojska Polskiego według poniższego harmonogramu:

godz. 9.45 – losowanie gier żaczek, żaków, młodziczek i młodzików,
godz. 10.00 – otwarcie mistrzostw i gry jak wyżej,
godz. 12.00 – losowanie gier kadetek, kadetów, juniorek i juniorów,
godz. 12.30 – gry jak wyżej,
godz. 15.30 – zakończenie mistrzostw (godzina zakończenia może ulec zmianie).

Prawo gry mają wszystkie drużyny klubów sportowych z woj. lubuskiego (bez ograniczeń). Drużyna juniorów składa się minimum z trzech zawodników, natomiast pozostałe drużyny w kategorii juniorek i w kategoriach młodszych składają się minimum z dwóch zawodniczek (ów). Zawodniczki (cy) muszą posiadać aktualne licencje i badania lekarskie, strój i sprzęt zgodny z przepisami PZTS. Wpisowe płatne gotówką: juniorzy – 20,- zł od drużyny, pozostałe drużyny – 15,- zł.

Zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną dyplomem, pucharem i medalami, zaś drużyny z miejsc 2-4 nagrodzone zostaną dyplomem i medalami. Pierwsze drużyny w kategorii: juniorek (ów) i młodziczek (ów) uzyska prawo gry w finale DMP w tych kategoriach wiekowych , a pierwsze drużyny kadetek (ów) uzyska prawo gry w finale OOM.

Pozostałe sprawy zgodnie z przepisami PZTS i regulaminem Lubuskiego OZTS na sezon rozgrywkowy 2013/2014.

Uwaga:
Niektóre drużyny zakwalifikowane zostały z listy PZTS do udziału w finałach DMP bez eliminacji. Te dane potwierdzimy oddzielnym pismem po otrzymaniu danych z PZTS

Przewodniczący WGiD Prezes Lubuskiego OZTS
Zbigniew Cybulski dr Ryszard Kulczycki