W Wałbrzychu (18-19.12.2015) odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Programu Mały Mistrz. W dwudniowym spotkaniu brali udział przedstawiciele: Ministerstw Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki, Województwa Dolnośląskiego, uczelni kształcących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, nauczyciele realizujący program oraz członkowie stowarzyszeń koordynujących program w województwach. Wśród zaproszonych gości znalazł się nauczyciel w-f z naszej szkoły – Paweł Sroczyński, który jest ekspertem „Małego Mistrza” na terenie naszego województwa.

Więcej informacji:
https://men.gov.pl/…/maly-mistrz-minister-edukacji-w-walbrz…
http://www.malymistrz.pl

Galeria zdjęć…