W załączniku poniżej znajdziecie komunikat II rzutu zielonogórskiej klasy „A”: