W załącznikach poniżej znajdziecie klasyfikację generalną i wojewódzkie listy klasyfikacyjne po III WTK w Drzonkowie (9 marca 2014):