W załącznikach szczegóły:

Impreza dofinansowana przez Fundację Orły Sportu, Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Mikro Granty https://www.mikrograntysportowe.pl/