Grupa zaawansowana B (trener Tomasz Rakowski)

Atłachowicz Michał

Chmielik Marta

Danowski Damian

Dobrowolska Julia

Gładka Paulina

Radczyc Michał

Rogowski Paweł

Sergiel Szymon