Grupa zaawansowana A (Krzysztof Stamirowski)

Aramowicz Stanisław

Górna Aleksandra

Kopecki Andrzej

Kowalczyk Jakub

Krzwniak Filip

Krzywniak Jakub

Sokołowska Gabriela

Lewandowski Filip

Kuchta Hubert