W załączniku komunikat organizacyjny oraz karta rezerwacji: